บริษัท เจจีเจดี จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เจจีเจดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อธันวาคม 2016 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ (ประมาณ 60 กม.) บริษัทมีอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรองและอาคารโรงงานมาตรฐานพื้นที่ ราว 26,000 ตารางเมตร บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการเฉพาะทางอย่างบูรณาการ สามารถตอบสนองความต้องการหลายด้านของลูกค้า เคยร่วมมือทางธุรกิจกับ GUANGXI CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO., LTD. และ GUANGXI JIUGUIJIEDA IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD และ GUANGXI JIUGUIJIEDA CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD หลายครั้ง ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องมือวัด วัสดุ อะไหล่เพื่อก่อสร้างโครงการโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล โครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ บริษัท กว่างซี โอเวอร์ซีส์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศที่ยอดเยี่ยม” “หน่วยงานแนวหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” “องค์กรแนวหน้า” ในธุรกิจก่อสร้างของกว่างซี   “องค์กรนวัตกรรม Top 50 ที่ดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติก้าวออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ” เป็นต้น ได้ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและใช้สอยทั่วไปและอาคารสำหรับอุตสาหกรรมจำนวนมากในแองโกลา นามิเบีย แกมเบีย เคนยา ดูไบ เวียดนาม ไทย เมียนมาร์ และอีกกว่า 20 ประเทศและภูมิภาค

กลยุทธ์ของบริษัท

ยึดมั่น “คุณภาพมาจากความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์เสริมสร้างคุณค่า” เป็นแนวคิดสูงสุด ให้ความสำคัญกับสองสิ่ง: หนึ่งคือการทำให้แข็งแกร่ง สร้างระบบบริหารจัดการของบริษัทให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพบริการแบบมืออาชีพแก่ลูกค้า สองคือการทำให้โต ปักหลักในประเทศไทยและขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และทำหลักคิดในการพัฒนาที่ว่า “ทำหนึ่งโครงการ ได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่ง” ให้เกิดขึ้นจริง