บริษัท เจจีเจดี จำกัด

ความไว้วางใจจากลูกค้า

TPI เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเคมีของไทย

ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างโรงไฟฟ้ามาตั้งแต่แรกเริ่ม และได้ก่อตั้ง TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED (TPIPP) ซึ่งในช่วงสิบปีมานี้ JGJD ได้ร่วมมือกับ TPIPP ในการสร้างโรงไฟฟ้าหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงจำนวนหลายแห่ง ประสบการณ์การทำงานร่วมกันก่อให้เกิดมิตรภาพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

ตลอดเวลาที่ร่วมมือกัน เราได้มอบโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า โดยมีความมุ่งมั่นและสรรสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง ทักษะเฉพะทางและเทคโนโลยีของเราได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจาก TPIPP เป็นอย่างยิ่ง