บริษัท เจจีเจดี จำกัด

ตะกรับ

พาร์ตเนอร์ผู้ผลิตของเรา

CHONGQING SANFENG COVANTA ENVIRONMENTAL INDUSTRY CO., LTD.

เทคโนโลยีการเผาขยะและการบำบัดก๊าซไอเสียระดับโลกของ German Martin ที่มาครบชุด (ได้แก่ สโตคเกอร์ เครื่องผลิตไอน้ำ ระบบบำบัดก๊าซไอเสีย และระบบควบคุมอัตโนมัติ) ผลิตตามมาตรฐานของเยอรมัน เทคโนโลยี Waste to Energy ของ Martin เป็นเทคโนโลยีตะกรับเอียงเตาขั้นบันไดแบบย้อนกลับ ซึ่งเหมาะกับขยะที่มีค่าความร้อนต่ำและมีปริมาณน้ำสูง

จุดเด่นทางเทคโนโลยี

  • ระบบการเผาไหม้มีโหมดการจ่ายอากาศเข้าที่โดดเด่น เป็นการออกแบบสำหรับตะกรับเตาขั้นบันไดย้อนกลับเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง
  • มีการออกแบบระบบการเผาขยะให้สอดคล้องตามลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และขนาดโครงการที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมือง
  • ตะกรับส่วนบนและล่างขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกที่เป็นอิสระจากกัน ระบบ

คุณสมบัติของตะกรับ Martin

  • การเคลื่อนที่ส่งย้อนกลับแบบเอียง
  • ค่าบำรุงรักษาต่ำ
  • ตะกรับระบายความร้อนทางอากาศ
  • ตะกรับมีอายุใช้งานได้มากกว่า 10 ปี

สินค้าตะกรับ

เครื่องลดอุณหภูมิขี้เถ้า

สเตชันไฮดรอลิก