บริษัท เจจีเจดี จำกัด

ผลงานของเรา

TPIPP, 2024

เรารับเหมางานโยธาและติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ซึ่งออกแบบให้มีกำลังการผลิต 9.9 MW มาพร้อมกับเครื่องผลิตไอน้ำแบบเตาตะแกรง (Grate boiler) ขนาด 2*300 ตัน/วัน ขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมเดินงานโยธาในพื้นที่โครงการ

TPIPP, 2023

รับเหมางานโยธาและจัดหา ติดตั้ง เดินระบบ แก้ไขและซ่อมบำรุงเครื่องผลิตไอน้ำแบบเตาตะแกรง (Grate boiler) สำหรับเผาขยะขนาด 750 ตัน/วัน โครงการนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างกลางปี 2023 และคาดว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าได้ราวกรกฎาคม 2024

TPIPP, 2022

เราทำการปรับปรุงเครื่องผลิตไอน้ำพลังงานถ่านหินที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นเครื่องผลิตไอน้ำฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน (CFB Boiler) จากการเผาเชื้อเพลิง RDF ที่มีกำลังการผลิต 110 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้สร้างเครื่องผลิตไอน้ำ CFB ขนาด 130 ตันต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นใหม่ โดยโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนกรกฎาคม 2023

TPI, 2018

เรารับเหมาโครงการเตาตะแกรงโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 3*750T/D โดยเริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020

TPI พฤศจิกายน ปี 2016

รับงานโครงการเตาตะแกรงในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 2 * 750T / D ของบริษัท TPI โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2018

TPI, 2016

รับงานโครงการหม้อไอน้ำฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน 35 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 6MW โดยส่งมอบให้บริษัท TPI ใช้งานเมื่อเดือนกันยายน 2017

TPI กุมภาพันธ์ 2015

เราเป็นผู้รับเหมาหลัก (EPC project) ในงานโครงการหม้อไอน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 2*75T/H ของบริษัท TPI โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2016 ทดลองใช้และส่งมอบให้บริษัท TPI ได้ใช้งานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017

SCG สิงหาคม 2014

รับงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SCG-4MW โดยส่งมอบโครงการให้แก่เจ้าของโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2015 และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

TPI มีนาคม 2013

เราเป็นผู้รับเหมาหลัก (EPC project) ในงานโครงการหม้อไอน้ำฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนขนาด 35t/h โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 6MW ของบริษัท TPIโครงการนี้ประกอบด้วย หม้อไอน้ำฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนขนาด 35t/h หนึ่งเครื่องและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำควบแน่นขนาด 6MW หนึ่งเครื่อง โครงการนี้ส่งมอบให้บริษัท TPI และเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 จนถึงปัจจุบัน