บริษัท เจจีเจดี จำกัด

บริการที่ปรึกษาและรับเหมาโครงการ EPC

บริการที่ปรึกษาและรับเหมาโครงการ EPC

  • รับเหมาก่อสร้างEPCทั้งโครงการ รับเหมางานเครื่องกลและไฟฟ้าทั้งโครงการ รับเหมางานติดตั้งเครื่องกลและไฟฟ้าในสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะ รับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ รับเหมางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
  • การออกแบบสถาปัตยกรรม บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้าง การติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรกล
  • วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ: ระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงงานผลิตน้ำ/โรงบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมอัตโนมัติของอุตสาหกรรมน้ำตาล ผลิตกระดาษ ปูนซีเมนต์ สารเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ 
  • งานส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า : การส่งจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การแปลง ส่งจ่าย และควบคุมไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ งานเดินระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรและไฟส่องสว่าง